środa, 12 listopada 2014

List minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej w sprawie przejrzystość procesów i procedur w sprawach, w których mogą pojawiać się zarzuty dotyczące konfliktu interesów i braku przejrzystości w procedurach nadawania stopni naukowych

środa, 12 listopada 2014 - MNiSW  

Minister skierowała swój list do rektorów uczelni akademickich. Przedstawiła w nim m.in. rozwiązania, które mogą poprawić dobór recenzentów prac naukowych oraz nabory na stanowiska w uczelniach: