czwartek, 6 listopada 2014

SN o kwalifi kacji umowy cywilnej jako umowy o dzieło

SN o kwalifi kacji umowy cywilnej jako umowy o dzieło - Wojciech Ostaszewski 6.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna, str.4

Sygn. akt II UK 12/14 WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z 28 sierpnia 2014 r.