czwartek, 27 listopada 2014

Różnice w opodatkowaniu stypendiów

Różnice w opodatkowaniu stypendiów - Jolanta Białkowska, Gazeta Podatkowa nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014, strona 22

Wszystkie stypendia wypłacone uczestnikom projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są zwolnione z podatku dochodowego, ponieważ są współfinansowane ze środków europejskich. Tymczasem świadczenia tego typu finansowane z pieniędzy krajowych takiemu zwolnieniu już nie podlegają. To powoduje różnice w wynagrodzeniu stażystów, nawet wtedy, gdy są kierowani na staż przez ten sam podmiot.