czwartek, 14 stycznia 2010

Zwolnienie z opłat za studia to zysk

Zwolnienie z opłat za studia to zysk - Konrad Piłat 14-01-2010 Rzeczpospolita

Student, który dzięki dobrym wynikom uniknął czesnego na prywatnej uczelni, osiąga dochód i musi płacić podatek