piątek, 8 stycznia 2010

Pesymistyczna diagnoza szkolnictwa

Pesymistyczna diagnoza szkolnictwa - (KLIM) 08.01.2010 Dziennik Polski

EDUKACJA. - Nie jest dobrze - tak o stanie polskich uczelni mówi prof. Andrzej Jajszczyk z AGH, jedyny krakowski naukowiec w grupie specjalistów, opracowujących strategię rozwoju szkolnictwa. Wczoraj przedstawiono pierwsze wnioski.