piątek, 29 stycznia 2010

Rozpruta toga profesora

Rozpruta toga profesora - Grażyna Ostropolska, 29 Stycznia 2010 Express Bydgoski

Nie ma w Polsce klarownego prawa, pozwalającego zabrać nieuczciwym naukowcom habilitację i belwederską profesurę. Profesor dr hab. Mirosław Krajewski dobrze o tym wie.

Przeciwko plagiatom - 29.1.2010 Express Bydgoski str.2 Magazyn

USTAWA Trwa dyskusja nad rządowym projektem nowelizacji Ustawy o szkolnictwie wyższym oraz stopniach i tytułach naukowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakłada, że nowe prawo będzie przeciwdziałać plagiatom. Projekt dopuszcza możliwość prowadzenia publicznej obrony prac dyplomowych na wniosek studenta lub promotora. Wzmacnia jawność doktoratów, wprowadzając wymóg drukowania ich treści i recenzji na stronie uczelnianego wydawnictwa (w formacie PDF). Wprowadza możliwość podjęcia przez prezydenta RP decyzji o odebraniu osobom skazanym za plagiat tytułu profesora. Upowszechnia korzystanie przez uczelnie z programów antyplagiatowych.