środa, 13 stycznia 2010

Student musi mieć 800 zł miesięcznie na utrzymanie

Student musi mieć 800 zł miesięcznie na utrzymanie - Jolanta Góra-Ojczyk 13.1.2010 Dziennik Gazeta Prawna str. 6 Gazeta Prawna

Student i naukowiec z zagranicy powinni mieć dokumenty poświadczające, że posiadają co najmniej 800 zł miesięcznie na swoje utrzymanie. Czek podróżny, dokument świadczący o przyznaniu stypendium, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej lub środkach na rachunku bankowym mającym siedzibę na terytorium Polski mogą potwierdzić posiadanie odpowiednich środków na utrzymanie w Polsce. Tak wynika z obowiązującego od wczoraj rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 16 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych kwot, jakie powinni posiadać cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 222, poz. 1766)