wtorek, 12 stycznia 2010

Rada określi, jak przyznawać świadczenia

Rada określi, jak przyznawać świadczenia - Michał Cyrankiewicz 12-01-2010 Rzeczpospolita

Jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać różnego rodzaju stypendia. Sportowcom za osiągnięcia, uczniom za wyniki w nauce i socjalne, a od połowy grudnia zeszłego roku także studentom i doktorantom