poniedziałek, 18 stycznia 2010

Związkowy głos na uczelniach

Związkowy głos na uczelniach - Iwona Rogala-Potrzebnicka 18-01-2010 Rzeczpospolita

Statut uczelni niepublicznych ma być uchwalany po zasięgnięciu opinii działających w nich organizacji związkowych