poniedziałek, 18 stycznia 2010

Dzieło środowiska i ekspertów

Dzieło środowiska i ekspertów - styczen 2010 Forum Akademickie
Rozmowa z prof. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich, przewodniczącym zespołu opracowującego „Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020”

Chodzi o powstanie uniwersytetu badawczego o dużym potencjale. Zwiększy to zasadniczo jego stopień internacjonalizacji, a co za tym idzie – jego szanse rozwojowe i zdolności inwestycyjne. Wzrośnie też suma jego osiągnięć w badaniach naukowych, która jest podstawowym kryterium w najbardziej prestiżowym rankingu szanghajskim.