poniedziałek, 18 stycznia 2010

Pomieszane role

Pomieszane role - Andrzej Jajszczyk, Leszek Pacholski 01/2010 Forum Akademickie

Niezbędne jest jasne rozdzielenie funkcji nadzoru właścicielskiego nad działalnością uczelni, zarządzania uczelnią i przedstawicielstwa różnych grup społeczności akademickiej.