środa, 7 maja 2014

Ze studiów trudno wyrzucić nawet słabego studenta

Ze studiów trudno wyrzucić nawet słabego studenta - Dorota Gajos-Kaniewska 06-05-2014 Rzeczpospolita

Student zagrożony skreśleniem z listy studentów łatwo podważy decyzję organów uczelni, jeśli te nie przestrzegały ogólnych zasad postępowania administracyjnego