czwartek, 22 maja 2014

Dotacja nie za liczbę studentów, ale program studiów

O dotacji powinien zdecydować program studiów - Rozmawiała Urszula Mirowska-Łoskot 22.5.2014 Dziennik Gazeta Prawna str. 11

Wiesław Banyś: Unia Europejska powinna określić minimalny poziom środków PKB, jaki każdy kraj członkowski przeznaczałby na naukę i szkolnictwo wyższe