wtorek, 20 maja 2014

Ranking uczelni stymuluje zmiany

Ranking uczelni stymuluje zmiany - Marek Safjan 20.5.2014 Dziennik Gazeta Prawna str. 14

Z całą pewnością polskie uczelnie są dzisiaj inne niż kilkanaście lat temu i wiele rzeczy zmieniło się na korzyść. Ranking Szkół Wyższych, zainicjowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, był istotnym instrumentem pozwalającym nie tylko na przekaz informacyjny adresowany do kandydatów na studia, dokonujących wyboru, lecz także umożliwiał diagnozę istniejącego stanu, ważną także dla samych uczelni, wskazującą na pożądane kierunki zmian. Wybór określonych wskaźników stosowanych w rankingu i ich wzajemne relacje stanowić mogą ważny czynnik stymulujący zmiany i decydujący niekiedy o strategii obieranej na przyszłość.