czwartek, 22 maja 2014

Ostatnie 15 lat polskiej nauki: główne osiągnięcia i grzechy

Ostatnie 15 lat polskiej nauki: główne osiągnięcia i grzechy - Jerzy Woźnicki 21.5.2014 Dziennik Gazeta Prawna str. 10  

W ciągu minionych 15 lat obserwowaliśmy wiele inicjatyw na rzecz wprowadzenia zmian w szkolnictwie wyższym. Po 2003 r. cała uwaga środowiska akademickiego skupiła się na pracach podjętych z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich nad nową ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym.