środa, 21 maja 2014

Ranking Akademickich Szkół Wyższych 2014

Ranking Akademickich Szkół Wyższych 2014 - Agnieszka Brzostek 21.05.2014 Dziennik Gazeta Prawna
W zestawieniu obejmującym Akademickie Szkoły Wyższe przygotowanym w ramach 15. edycji Rankingu Szkół Wyższych przygotowanego przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i Dziennik Gazeta Prawna sklasyfikowano 94 uczelnie - zarówno publiczne, jak i niepubliczne (z wyjątkiem uczelni artystycznych), posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Zestawienie oparto na 33 szczegółowych kryteriach, tworzących sześć grup kryteriów: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki kształcenia oraz umiędzynarodowienie. 

Ranking Perspektywy 2014: Oto uczelnie, na kórych warto studiować
Grono uczelni, które okupują najwyższe lokaty w rankingu „Perspektyw”, nie zmienia się od lat. Większość zajmuje mniej więcej podobne miejsca w kolejnych edycjach rankingu, potwierdzając swoją pozycję jako średniaków lub uczelni słabych.
Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2014
W zestawieniu obejmującym Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe przygotowanym w ramach 15. edycji Rankingu Szkół Wyższych przygotowanego przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i Dziennik Gazeta Prawna sklasyfikowano 35 szkół. Zestawienie oparto na 20 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów: prestiż, siła naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie. 
Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2014
W zestawieniu obejmującym Niepubliczne Uczelnie Magisterskie przygotowanym w ramach 15. edycji Rankingu Szkół Wyższych przygotowanego przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i Dziennik Gazeta Prawna sklasyfikowano 86 uczelni. Zestawienie oparto na 29 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów: prestiż, siła naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie.