czwartek, 29 maja 2014

Kieliszek wina „zamieszał” na uniwersytecie

Kieliszek wina „zamieszał” na uniwersytecie - Paweł Sikora 28-05-2014 Rzeczpospolita

Ujawnienie przez rektora, dziekanowi i radzie wydziału, danych osobowych pracownika naukowego, który poskarżył się, że na uroczystości akademickiej dziekan i inni pracownicy pili alkohol, nie narusza praw i wolności skarżącego – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.