środa, 14 maja 2014

Rozwój wart wsparcia

Rozwój wart wsparcia - olat 14-05-2014 Rzeczpospolita

Polska po raz kolejny zostaje w tyle, jeśli chodzi 
o rozwiązania podatkowe wspierające działalność innowacyjną i badawczą.