poniedziałek, 12 maja 2014

Homeopatia na rynku pracy; Uczelnie jak manufaktury

Homeopatia na rynku pracy - Katarzyna Wójcik 10-05-2014 Rzeczpospolita
Uczelnie przyciągają coraz to dziwniejszymi kierunkami, po których niekoniecznie znajdziemy zatrudnienie.

Uczelnie jak manufaktury - Tomasz Krzyżak 10-05-2014
Polacy to jeden z najlepiej wykształconych narodów na świecie. Nic dziwnego, że w ciągu ostatnich 25 lat rosła liczba uczelni wyższych kształcących na różnych – często bardzo dziwnych – kierunkach.