poniedziałek, 19 maja 2014

Szefowie europejskich organizacji finansujących oraz prowadzących badania naukowe obradują w Krakowie

Szefowie europejskich organizacji finansujących oraz prowadzących badania naukowe obradują w Krakowie - 19.05.2014 NCN

We wtorek 20 maja w Krakowie odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego organizacji Science Europe (SE) zrzeszającej ponad pięćdziesiąt agencji finansujących badania naukowe oraz instytucji badawczych z Europy. 


Celem SE jest przede wszystkim wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej przez zacieśnienie współpracy między instytucjami członkowskimi. SE reprezentuje potrzeby środowiska naukowego w Europie oraz wpływa na kształtowanie ogólnoeuropejskich strategii związanych z nauką, a także wskazuje priorytety badań naukowych. Organizacja dąży również do pogłębiania współpracy z pozaeuropejskimi instytucjami wspierającymi naukę i poszukiwania rozwiązań, dzięki którym badania naukowe finansowane ze środków publicznych przyczynią się do rozwoju gospodarki oraz przyniosą pożytek społeczeństwu.

Polska reprezentowana jest w SE przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), agencję wykonawczą finansującą badania podstawowe. NCN jest także organizatorem wtorkowego spotkania.

– Czujemy się wyróżnieni, ponieważ po raz pierwszy w historii Science Europe posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego SE odbędzie poza Brukselą. Jest to jednocześnie posiedzenie wyjątkowo ważne, ponieważ w jego trakcie odbędą się wybory nowego przewodniczącego SE, a także nastąpią zmiany w składzie Rady Zarządzającej – podkreśla prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki, który również weźmie udział w obradach.

Program posiedzenia obejmuje także dyskusję na temat przyszłości europejskiej przestrzeni badawczej, w tym ułatwień dla mobilności naukowców, sprawozdania Komitetów Naukowych SE, a także dyskusje budżetowe.

Obrady Zgromadzenia Ogólnego Science Europe są zamknięte dla publiczności.