poniedziałek, 12 maja 2014

Guza: Resort z ciasteczkiem

Guza: Resort z ciasteczkiem - Łukasz Guza 12.05.2014 Dziennik Gazeta Prawna

Podobno nie można mieć ciasteczka i zjeść ciasteczka. Resort nauki i szkolnictwa wyższego – jak na szacowną instytucję przystało – dowiódł jednak nieprawdziwości tego twierdzenia