czwartek, 28 listopada 2013

Zmiany w kierownictwie MNiSW

środa, 27 listopada 2013 - MNiSW

W środę 27 listopada podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim z funkcji ministra nauki i szkolnictwa wyższego odwołana została prof. Barbara Kudrycka.

Nowa szefowa resortu prof. Lena Kolarska-Bobińska ze względu na konieczność dopełnienia obowiązków w Parlamencie Europejskim zostanie zaprzysiężona 3 grudnia.

Do tego czasu obowiązki ministra pełnić będzie obecna sekretarz stanu prof. Maria Elżbieta Orłowska.