czwartek, 28 listopada 2013

Prawo do stypendium rektora także dla kształcących się na studiach jednolitych

Prawo do stypendium rektora także dla kształcących się na studiach jednolitych - Marek Wocka 28.11.2013 Dziennik Gazeta Prawna

Kontynuowanie nauki na 5-letnich studiach magisterskich uprawnia do otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów