poniedziałek, 4 listopada 2013

Prawo utrudnia rozwój e-learningu

Prawo utrudnia rozwój e-learningu - Katarzyna Wójcik 31-10-2013 Rzeczpospolita

Nie jest jasne, jaka część zajęć może być prowadzona na odległość.