piątek, 1 listopada 2013

Inauguracja programu Horyzont 2020 w Polsce

Inauguracja programu Horyzont 2020 w Polsce - 31.10.2013 MNiSW  

Minister Barbara Kudrycka wraz z unijną komisarz Máire Geoghegan-Quinn 7 listopada zainaugurują w Polsce program Horyzont 2020 – największy w historii program finansowania badań naukowych w UE. Inauguracji towarzyszyć będzie konferencja poświęcona realizacji programu.