sobota, 23 listopada 2013

Od kiedy studenta obowiązuje statut uczelni

Od kiedy studenta obowiązuje statut uczelni - Paweł Sikora 22-11-2013 Rzeczpospolita

Datą nabycia praw studenta jest data doręczenia decyzji komisji rekrutacyjnej o przyjęciu na studia. Przy ustaleniu przywilejów nie ma znaczenia czas immatrykulacji i złożenia ślubowania.