wtorek, 19 listopada 2013

Sesja poświęcona polsko-amerykańskiej współpracy w biomedycynie i technikach informacyjnych w medycynie

czwartek, 14 listopada 2013 - NCN

yrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w sesji poświęconej polsko-amerykańskiej współpracy w biomedycynie i technikach informacyjnych w medycynie (Project for Polish-American Cooperation on Innovation in Biomedical Science). Spotkanie odbyło się 6 listopada br. w Ambasadzie Polski w Waszyngtonie. Całość prowadził George W. Handy, dyrektor instytutu Activity for Innovation and Economic Growth.
"W czasie pierwszej sesji dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk wygłosił wiodący referat pt. „Advancing Innovation in Research” prezentujący Narodowe Centrum Nauki, ze szczególnym naciskiem na współpracę polsko-amerykańską i badania biomedyczne. W ramach tej samej sesji wystąpił także dyrektor z NIH (National Institutes of Health) George Herrfurth. Roczny budżet tej instytucji to 29 miliardów dolarów. Ben Prickril z amerykańskiego National Cancer Institute mówił o planie polsko-amerykańskiej współpracy w leczeniu wyjątkowo zjadliwej odmiany raka płuc (small cell lung cancer), którego najwięcej przypadków notuje się w Europie Środkowej i Wschodniej, a pięcioletnia przeżywalność wynosi tylko 7%. Następnie prof. Katherine Tkaczuk z University of Maryland Greenebaum Cancer Center przedstawiła propozycję wspólnego, polsko-amerykańskiego projektu badawczego dotyczącego raka piersi.

Po przerwie głos zabrał dyrektor Center for Prostate Disease Research prof. David McLeod, a po nim onkolog radiacyjny prof. Sergiusz Nawrocki ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Kolejnym mówcą był dr Michael Czekajło z Virginia Commonwealth University i Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, który mówił o ratowaniu osób z zawałami serca. Ciekawe wystąpienie o polsko-amerykańskiej współpracy w biomedycynie miał dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej z Warszawy prof. Jacek Kuźnicki. Prof. Maria Siemionow z Cleveland Clinic, która dokonała pierwszego skutecznego przeszczepu twarzy w Stanach Zjednoczonych, mówiła o medycynie regeneracyjnej i przedstawiła propozycję projektu „Prescription for Poland” (Recepta dla Polski)."