piątek, 15 listopada 2013

IDEAS - ekspert oceniajacy (refleksje).

Karol Życzkowski - MAŁOPOLSKA W 7. PROGRAMIE RAMOWYM. Naukowcy, którzy odnieśli sukces, str. 25