piątek, 8 listopada 2013

Kluczowa rola innowacji

Kluczowa rola innowacji - Xavier Devictor 08-11-2013 Rzeczpospolita

Pod względem innowacyjności Polska zajmuje 24. miejsce wśród 27 państw UE. Czy powinno nas to obchodzić? – pyta menedżer biura Banku Światowego.