piątek, 29 listopada 2013

Nagrody Kryształowej Brukselki rozdane po raz szósty

piątek, 29 listopada 2013 - MNiSW

Naukowcy i przedsiębiorstwa otrzymali Nagrody Kryształowej Brukselki za wybitne osiągnięcia w promocji i realizacji programów badawczych Unii Europejskiej od 2001 roku. Uroczystość z udziałem dr. hab. Jacka Gulińskiego, podsekretarza stanu w MNiSW, odbyła się 28 listopada w Ministerstwie  Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Nagrody Kryształowej Brukselki przyznano w trzech kategoriach: dla najlepszej jednostki badawczej, najlepszego przedsiębiorstwa oraz indywidualnych naukowców.
(...)Laureatami tegorocznej edycji zostali:
w kategorii jednostka badawcza - Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Gdański; w kategorii przedsiębiorstwo - ITTI Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A. i TopGaN Sp. z o.o.; w kategorii nagroda indywidualna - prof. Jacek Kuźnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, prof. Piotr Grabiec z Instytutu Technologii Elektronowej i dr Piotr Sułkowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
(...)
Lista nominowanych we wszystkich kategoriach dostępna jest na stronie: http://www.kpk.gov.pl/krysztalowa_brukselka