piątek, 8 listopada 2013

Granty i stypendia dla młodych naukowców

Granty i stypendia dla młodych naukowców - środa, 30 października 2013, Zdobywamy granty na badania 
 
Praktyczne porady gdzie i jak zdobyć pieniądze na badania naukowe.