czwartek, 7 listopada 2013

Młodzi naukowcy o finansowaniu badań

środa, 6 listopada 2013 - MNiSW

Rada Młodych Naukowców rozpoczęła drugi już cykl ogólnopolskich spotkań poświęconych funduszom dedykowanym na projekty badawcze młodych uczonych.

Seminaria Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce to cykl spotkań z młodymi uczonymi realizowany pod patronatem honorowym minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej z inicjatywy Rady Młodych Naukowców we współpracy z Narodowym Centrum Nauki (NCN), Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Krajowym Punktem Kontaktowym (KPK) oraz Stowarzyszeniem TOP 500 Innovators.

W spotkaniu zorganizowanym dziś na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim wziął udział m.in. Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki prof. Michał Karoński. Uczestnicy debaty zadawali pytania o możliwość łączenia grantów, aplikowania do kilku konkursów na raz czy tworzenia zespołów naukowych. Duża część sesji była poświęcona na dyskusję uczestników z gośćmi oraz wymianę własnych doświadczeń.

Z kolei już jutro w Warszawie młodzi naukowcy będą mieli okazję dowiedzieć się jakie szanse i wyzwania stoją przed nimi w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Minister nauki prof. Barbara Kudrycka wraz z unijną komisarz ds. badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn zainaugurują wart ponad 70 mld euro program Horyzont 2020 – największy w historii program finansowania badań naukowych w UE. Część środków z tej puli trafi do młodych polskich badaczy.