środa, 2 listopada 2011

Uczelnie w gorsecie prawa

Uczelnie w gorsecie prawa - Jerzy Stępień 2.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna str.6 Prawnik

Kontrowersje pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a rektorami publicznych szkół wyższych wokół umów cywilnoprawnych ze studentami jest dobrą okazją do rozpoczęcia publicznej debaty na temat miejsca szkolnictwa wyższego w naszym systemie prawnoustrojowym