poniedziałek, 2 lutego 2015

Wnioski odrzucone z powodów formalnych w konkursach NCN – statystyki

poniedziałek, 2 lutego 2015 - NCN
W związku z informacją rozpowszechnianą przy okazji organizowanych komercyjnie szkoleń dotyczących przygotowywania wniosków do Narodowego Centrum Nauki, informujemy, że nieprawdą jest, że „w ostatnim czasie znacząco wzrosła liczba wniosków o grant odrzuconych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) z przyczyn formalnych.”
Poniżej przedstawiamy dane dotyczące liczby wniosków niespełniających wymogów formalnych w konkursach Centrum, które zostały rozstrzygnięte w latach 2011-2014.

Rok Wnioski złożone Wnioski niespełniające wymogów formalnych (szt.) Wnioski niespełniające wymogów formalnych (w %)
2011 7 826 238 3,0%
2012 12 093 1 343 11,1%
2013 10 564 599 5,7%
2014 11 432 699 6,1%
Przypominamy, że Narodowe Centrum Nauki nie prowadzi odpłatnych szkoleń dotyczących przygotowywania i składania wniosków o finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży podoktorskich w konkursach NCN oraz nie udziela organizatorom takich odpłatnych szkoleń oficjalnego wsparcia merytorycznego.