piątek, 6 lutego 2015

Narodowe Centrum Nauki a jakość wyższych uczelni

Narodowe Centrum Nauki a jakość wyższych uczelni - Andrzej Jajszczyk, rozdział w Idea Uniwersytetu Reaktywacja, WUJ 2014, ISBN 978-83-233-3819-2

Narodowe Centrum Nauki jest ważnym elementem finansowania wyższych uczelni i stymulowania ich jakości. Tylko w roku 2013 wysokość przyznanego przez NCN finansowania grantowego przekroczyła miliard złotych. Jednocześnie sposób przyznawania grantów i kierowanie ich do najlepszych powinien skłaniać jednostki naukowe do działań projakościowych. W referacie przedstawiono istotę finansowania grantowego i konkursy oferowane przez NCN oraz omówiono kluczowe elementy działań agencji wpływające na jakość wyższych uczelni. Działania te obejmują: ocenę środowiskową wniosków o finansowanie badań, wspieranie mobilności naukowców, wprowadzenie mechanizmów przeciwdziałających nieuczciwości i zachęty finansowe dla jednostek naukowych.