poniedziałek, 2 lutego 2015

Działalność Komisji Odwoławczej NCN w liczbach

poniedziałek, 2 lutego 2015 - NCN
W ramach Rady Narodowego Centrum Nauki działa Komisja Odwoławcza, która jest odpowiedzialna za rozpatrywania odwołań od decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Komisja została powołana przez Radę NCN, na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617).