niedziela, 22 lutego 2015

Centralna Komisja – organ zaufania publicznego?

Centralna Komisja– organ zaufania publicznego? - Łukasz Niesiołowski-Spanó, 19.02.2015 PAUza Akademicka nr 285

Na przełomie stycznia i lutego 2015 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów ogłosiła na swojej stronie internetowej, że z uwagi na trudności techniczne związane z niewystarczającymi zasobami pamięci dyskowej, dokumenty związane z przewodami prowadzonymi przez CK będą usuwane z sieci po pół roku od zakończenia postępowania. Kuriozalny argument dotyczący zbyt małych zasobów pamięci skłania do myślenia, że był to jakiś ponury żart. Po kilku komentarzach w Internecie oraz artykule w Dzienniku Gazecie Prawnej(3.02.2015) Pani Minister Lena Kolarska-Bobińska poinformowała, że informacja była czyimś błędem, a samo ogłoszenie zniknęło ze strony Centralnej Komisji. Uff... Wypadek ten skłania do kilku uwag na temat działalności CK jako organu zaufania publicznego w naszym systemie administracji nauką.