sobota, 21 lutego 2015

Więcej pieniędzy na granty z NCN

piątek, 20 lutego 2015 - MNiSW

133 mln zł – o tyle Narodowe Centrum Nauki (NCN) zwiększyło środki, które dostaną naukowcy w ramach ósmej edycji konkursów OPUS i SONATA. Pieniądze będą mogli przeznaczyć na zakup aparatury naukowo-badawczej oraz realizację projektów badawczych.

Na dodatkowe środki z puli konkursowej NCN mogą liczyć naukowcy, którzy złożyli swoje wnioski do 15 grudnia 2014 r. 
Narodowe Centrum Nauki biorąc pod uwagę ilość wniosków i wysokość planowanych nakładów na realizację zgłoszonych do finansowania projektów, zwiększyło o 108 mln zł budżet konkursu OPUS (ze 180 mln zł do 288 mln zł) oraz o 25 mln zł budżet konkursu SONATA (z 30 do 55 mln zł).