niedziela, 8 lutego 2015

O dyskryminacji profesorów - w kontekście szerszym

O dyskryminacji profesorów - w kontekście szerszym - Andrzej (Andrew) Targowski, 28.11.2013, PAUza Akademicka nr 230  

W „PAUzie Akademickiej” 224 z 17 października 2014 Pan Profesor Andrzej Białas pisze słusznie o dyskryminacji starszych profesorów w Polsce. W USA tego typu dyskryminacje określane są terminem age discrimination i mogą być przedmiotem sprawy sądowej.