poniedziałek, 23 lutego 2015

Horyzont 2020: Limit grantów dla naukowca wyniesie 8 tys. euro rocznie

Horyzont 2020: Limit grantów dla naukowca wyniesie 8 tys. euro rocznie - Urszula Mirowska-Łoskot 23.02.2015 Dziennik Gazeta Prawna

Nowe zasady wyliczania wynagrodzeń z unijnego programu Horyzont 2020 mogą zniechęcić polskich naukowców do występowania o środki.