czwartek, 5 lutego 2015

Świetny wykład nie zawsze jest dziełem, więc trzeba go ozusować

Świetny wykład nie zawsze jest dziełem, więc trzeba go ozusować - Tomasz Zalewski 05.02.2015 Dziennik Gazeta Prawna
Uczelnia zapłaci składki zdrowotne od wynagrodzeń wykładowcy, z którym podpisała kilka kolejnych umów o dzieło.

ORZECZNICTWO

Wyrok z 4 lutego 2015 r., sygn. akt II GSK 239/13.