środa, 25 lutego 2015

Ministerstwo rozpoczyna debatę o umiędzynarodowieniu polskich uczelni

środa, 25 lutego 2015 - MNiSW 
Więcej studentów i naukowców zagranicznych, udział w międzynarodowych projektach badawczych, pozyskiwanie międzynarodowych akredytacji oraz stworzenie odpowiedniego zaplecza dydaktycznego. Resort nauki przedstawił dziś wstępne cele „Programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego”. Skorzystać na nim mają nie tylko studenci i uczelnie, ale i cała polska gospodarka.

Resort nauki pracuje nad programem umiędzynarodowienia uczelni - 25.02.2015 PAP - Nauka w Polsce
Polska jest w ogonie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o umiędzynarodowienie polskich uczelni. Sytuację ma poprawić dotyczący tego zagadnienia program resortu nauki, nad którego założeniami dyskutowano w środę w Warszawie.