niedziela, 22 lutego 2015

Pytanie i komentarz do lutowej Rady NCN

Pytanie i komentarz do lutowej Rady NCN - 21.02.2015 blog Eco & Evo

Z zainteresowaniem przeczytałem sprawozdanie z lutowego posiedzenia Rady NCN. Oto co można tam przeczytać: "Rada zdecydowała się zwiększyć o 108 mln zł budżet konkursu OPUS, ze 180 mln zł do 288 mln zł, oraz o 25 mln zł budżet konkursu SONATA, z 30 do 55 mln zł."