poniedziałek, 11 lutego 2013

Skazani na drop out

Skazani na drop out - Maciej Bernasiewicz / 27.01.2013 Tygodnik Powszechny

Refleksja o sytuacji młodych uczonych w warunkach reformy szkolnictwa wyższego (na marginesie rozważań dr M. Bilewicza oraz J. Melonowskiej)