piątek, 22 lutego 2013

Resort nauki nie płaci najlepszym doktorantom - Artur Grabek 21-02-2013 Rzeczpospolita

Do tej pory ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego nie przelało na konta uczelni pieniędzy na tzw dotację projakościową – dowiedziała się rp.pl