czwartek, 7 lutego 2013

Będzie więcej zajęć praktycznych na studiach i trzymiesięczne praktyki

Będzie więcej zajęć praktycznych na studiach i trzymiesięczne praktyki - Urszula Mirowska-Łoskot 7.02.2013 Dziennik Gazeta Prawna

Resort nauki chce ograniczyć liczbę absolwentów po masowych, ogólnoakademickich kierunkach. Uważa, że ich kompetencje nie odpowiadają oczekiwaniom pracodawców. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce też, aby ponad połowa programu kształcenia na studiach zawodowych obejmowała zajęcia praktyczne, kształtujące kompetencje społeczne i umiejętności studenta. Powinny być one zdobywane zwłaszcza w trakcie warsztatów. Poprowadzą je osoby spoza uczelni posiadające doświadczenie zawodowe.