czwartek, 28 lutego 2013

Na jakich zasadach student może poprawić egzaminy na uczelni

Na jakich zasadach student może poprawić egzaminy na uczelni - Urszula Mirowska-Łoskot 28.02.2013 Dziennik Gazeta Prawna

Szkoła wyższa nie może domagać się opłat od studenta za ponowną próbę zdania przedmiotu. Oceny wystawione przez nauczyciela akademickiego można podważać. Wyniki egzaminu komisyjnego są ostateczne i nie podlegają zmianom.