piątek, 15 lutego 2013

Termin składania ankiety jednostki naukowej i wniosków o przyznanie kategorii naukowej jednostce naukowej został ogłoszony Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2013 r.

piątek, 15 lutego 2013 - MNiSW
 
Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2013 r. ogłoszony został termin składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej jednostce naukowej oraz przekazywania ankiety jednostki naukowej w systemie teleinformatycznym.

Upływa on z dniem 8 kwietnia 2013 r. 


Wnioski w formie pisemnej należy kierować do Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej MNiSW po przekazaniu ankiety jednostki naukowej w systemie teleinformatycznym. 

Moduł Systemu POL-on służący do przekazywania ankiety jednostki naukowej zostanie udostępniony w dniu 18 lutego 2013 r.