środa, 27 lutego 2013

Seminaria poświęcone finansowaniu badań młodych naukowców

Seminaria poświęcone finansowaniu badań młodych naukowców - 27.02.2013

Rada Młodych Naukowców zaprasza na kolejne z cyklu Seminariów szkoleniowo – dyskusyjnych pn. Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce już w piątek, 1 marca 2013 r. do Poznania.  
 
Spotkanie odbędzie się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w Sali Biocentrum przy ul. Dojazd 11, o godz. 11:00.

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce to cykl spotkań z młodymi uczonymi realizowany z inicjatywy Rady Młodych Naukowców, przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Stowarzyszeniem TOP 500 Innovators pod patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Celem spotkań jest obok zaprezentowania przez przedstawicieli MNiSW, NCN oraz NCBR aktualnie oferowanych programów, ale także zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy. Duża część sesji będzie poświęcona na dyskusję uczestników z Gośćmi oraz wymianę własnych doświadczeń.