środa, 13 lutego 2013

1% CIT na rzecz jednostek naukowych już w 2014 r.

środa, 13 lutego 2013 - MNiSW
 
Ministerstwo Finansów wraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowały zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) wprowadzające możliwość przekazywania 1% podatku CIT na rzecz wybranych przez podatników jednostek naukowych.

Projekt ustawy został dzisiaj przekazany przez Ministra Finansów do konsultacji społecznych.

Projektowane rozwiązania są wzorowane na obowiązujących regulacjach dotyczących możliwości przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

- Bezpośrednim celem ustawy jest stworzenie prawnego i finansowego impulsu dla rozwijania współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorców, a jednostkami naukowymi - mówił Minister Finansów Jacek Rostowski. - Priorytetem Rządu jest oczywiście rozwój nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki - dodawał.

Podmiotami uprawnionymi do pozyskiwania środków finansowych pochodzących z 1% podatku CIT będą podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz utworzone na podstawie odrębnych przepisów międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Warunkiem będzie posiadanie przez nie kategorii naukowej A+, A lub B, a środki finansowe będą mogły być przeznaczone na cele określone w statutach tych jednostek. Takie rozwiązanie daje gwarancję efektywnego wykorzystania pozyskanych środków przez najlepsze jednostki naukowe - powiedziała Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

W przypadku największych podatników podatku CIT dopuszczona zostanie możliwość rozdysponowania 1% podatku na rzecz maksymalnie trzech jednostek naukowych. Dotyczyć to będzie kwot 1% podatku należnego wynoszących co najmniej 1 mln zł.

Projekt zakłada również możliwość poinformowania jednostki naukowej o danych podmiotu deklarującego chęć przekazania 1% podatku CIT, podobnie jak to ma miejsce w przypadku przekazywania 1% podatku PIT na rzecz OPP.

Intencją obu resortów jest by powyższe rozwiązania weszły w życie z początkiem 2014 r. i miały zastosowanie przy rozliczeniach dochodów osiągniętych od tego roku.